Despre proiect

ReCONNECT DIASPORA — Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunităţile de origine prin susţinerea antreprenoriatului, Cod MySMIS: 107609

Proiect finantat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020; Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toti; Obiectiv specific 3.7: Cresterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană; Contract: POCU 89/3/7/107609 din 18.09.2017; www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii deteliate despre celelaltee progmme cofinantate de Uniunea Europeană. va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Beneficiar ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA EURONEST
Perteneri: SC EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
Perioada de implementare: 19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020
Valoarea proiectulul: 8.807.070,93 (din care, contributia Uniunii Europene prin FSE este de 7.072.656,76 lei 1.291.321,56 lei din bugetul national).

OBIECTIV GENERAL
Incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii a 30 de intreprinderi cu orifil non-agricol in zona urbana din Regiunea Nord-Est de catre persoana aflate in Diaspora.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Scroll to Top